تور کارخانه

کارخانه برای نمایش

بر اساس الفتولید صندلی پلاستیکی استادیوم, دستگاه تولید قالب گیری 3 مجموعه، دستگاه تولید دستیار گاز 3 مجموعه، دستگاه برش CNC، دستگاه خم کن، خط رول پانچ، دستگاه پانچ CNC، خط پوشش پودری و غیره.

کارخانه ما در شنژن چین واقع شده است

محل شرکت

کارگاه تولید

محل شرکت

دروازه های کارخانه

کارگاه تولید

تجهیزات تولید

دستگاه پانچ اتوماتیک

دستگاه قالب گیری دمشی

دستگاه برش الیاف

دستگاه قالب گیری تزریقی

تجهیزات تولید

دستگاه غلتکی